• info@diyarbakirrehberi.net
 • 0544 234 5078

Gold Üyelik sözleşmesi

Diyarbakır  Rehberi Sözleşmesi:

 

TARAFLAR:

 

Diyarbakır  Rehberi ve firma, şahıs tarafından yapılacak ve Firma, Şahıs FİRMA olarak anılacaktır. Bu sözleşme tarafların menfaatleri doğrultusunda tarafları bağlayıcıdır. Diyarbakır  Rehberi bünyesindeki tüm web siteleri Diyarbakır  Rehberi adı ile anılacaktır.

KONU: FİRMA Reklam ve hizmet bedeli, hizmet süresinin belirlenmesi FİRMA ve Diyarbakır  Rehberi sorumluluk ve hükümlerini içermektedir.

 

DİYARBAKIR  REHBERİ SORUMLULUKLARI:

 

 • Diyarbakır Rehberi isimli sitede hizmet ve reklam süresince Diyarbakır  Rehberi sitesinin kuralları/formatına uygun olarak teknik destek hizmeti verecektir.
 • Diyarbakır Rehberi iş bu sözleşmenin kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Diyarbakır  Rehberi elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde FİRMADiyarbakır  Rehberi’ ı sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Diyarbakır Rehberi’ ın sözleşme konusu hizmeti FİRMA’ e sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak FİRMA tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Diyarbakır  Rehberi’ ne ödemiş olması şartına bağlıdır.
 • Diyarbakır Rehberi isimli internet sitesinin amacı, bütün firmaların tek çatı altında toplanması ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Diyarbakır  Rehberi’ ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. FİRMA ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Diyarbakır  Rehberinin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 

FİRMA’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

 • Diyarbakır Rehberi sahip olduğu internet sitelerinde belirtilen hizmetten yararlanabilmesi için hizmetin ücretini eft/havale suretiyle Diyarbakır  Rehberi ’ ne ödemesi gerekir.
 • FİRMA, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca, FİRMA, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. FİRMAyukarıda belirtilen kısıtlamalara kabul ve taahhüt eder.
 • FİRMADiyarbakır Rehberi adlı sitenin herhangi bir bilgisini, dizaynını, logosunu, bannerını varsa kendisine sunulan hizmeti üçüncü şahıslar’ a vermemeyi kabul ve taahhüt edip aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Diyarbakır  Rehberi ’nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için FİRMA ‘ye rücu edilir.
 • FİRMA, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Diyarbakır Rehberinin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için FİRMA ‘e rücu edilir.
 • FİRMA, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Diyarbakır Rehberinin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için FİRMA ‘e rücu edilir.
 • FİRMA, yayınlanacak reklamda belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Diyarbakır Rehberi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Diyarbakır Rehberinin her zaman, tek taraflı olarak FİRMA ‘ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. FİRMA işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Diyarbakır  Rehberinin sorumluluğu, henüz FİRMA tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.
 • FİRMA, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Diyarbakır Rehberi kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.
 • Diyarbakır RehberiFİRMA verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, FİRMA yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. FİRMA bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak Diyarbakır  Rehberi den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden FİRMA, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Diyarbakır Rehberinin FİRMA ‘e karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
 • Diyarbakır RehberiFİRMA’nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, FİRMA ‘i yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Diyarbakır  Rehberi işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
 • FİRMAnet adlı sitede yayınlamak istediği reklamı (resim, logo ilan flas v.b) kendi hazırlatmak zorundadır. Reklam hazırlama hizmetini Diyarbakır Rehberi tarafından istemesi durumunda hazırlama ücreti bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Diyarbakır  Rehberine ödenmiş olması şartına bağlıdır.
 • FİRMADiyarbakır Rehberi’nin hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.
 • FİRMAçalışmayı gördükten sonra ve onayladıktan sonra faturalandırılacaktır. En geç 15 gün içinde ödemesini yapacağını taahhüt eder.
 • FİRMA aldığı hizmeti 7 gün içerisinde iade edebilir. 7 günü dolduran hizmet bedeli kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Diyarbakır Rehberi tüm bu maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Diyarbakır Rehberi bu maddelere ek yada çıkarma yapabilir.
 • İş bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafın çözümü için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme Hizmetler’den yararlanma konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki geçerli olan genel koşulları düzenlemekte olup taraflar arasında yapılmış veya yapılabilecek özel diğer sözleşme ve yazılı iletişimler bu sözleşme ile birlikte değerlendirilecektir.

Kimsenin baskısı altında olmaksızın https://Diyarbakırrehberi.net  yada Diyarbakır  Rehberi iştirak ettiği internet sitesinin kullanımının isteklerinizi karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirdiğinizi ve bu değerlendirmeyi yaparken bu kural ve koşullarda belirtilenlerin dışında başka herhangi bir temsilci kuruma, garantiye, ve metne dayanmadığınızı ve bu kuralları, koşulları, ve hususları okuduğunuzu, anladığınızı, ve tamamını kabul ettiğinizi kabul ve beyan ediyorsunuz.

Sözleşme bir yıllık Olarak düzenlenmiştir. Sözleşme bir yıl sonra iptal edilmediyse otomatik olarak yenilenebilir. İptal edilmediği sürece geçerlidir.